Artykuły:
Szczególny–nieszczególny, szczególnie–nieszczególnie – czy pary antonimiczne?
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 101 - 110
Pobierz artykuł PDF