Artykuły:
Вариантные формы падежей имен существительных в русском языке
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 47 - 55
Pobierz artykuł PDF