Artykuły:
Mój komentarz do bibliografii
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 19 - 23
Pobierz artykuł PDF
Ze wspomnień. Początki moich studiów w  Krakowie
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 111 - 120
Pobierz artykuł PDF