Artykuły:
Słowo wstępne
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Antoniego Furdala
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 11 - 18
Pobierz artykuł PDF