Artykuły:
„Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie powieści
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 115 - 120
Pobierz artykuł PDF
Trauma niewidzialności albo dlaczego literatura ukraińska nie ma Nobla?
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów, Strony 281 - 292
Pobierz artykuł PDF