Artykuły:
Komplikace s hledáním těla. Nad poezií Petra Hrušky a jejím kritickým přijetím
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 805 - 811
Pobierz artykuł PDF