Artykuły:
Kino w podróży. Sytuacja ukraińskiej kinematografii po 1991 roku
Studia Filmoznawcze, Kino Europy Wschodniej — dawniej i dziś, Strony 21 - 45
Pobierz artykuł PDF
Ciało i cielesność w sztuce animacji Jana Švankmajera
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 769 - 778
Pobierz artykuł PDF