Artykuły:
Anabasis ciała. Biografie Jarosława Haszka i Józefa Szwejka
Studia Filmoznawcze, Filmowe portrety pisarzy, Strony 249 - 264
Pobierz artykuł PDF
Czeskie ciało Boga
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 683 - 692
Pobierz artykuł PDF
Śmierć Jana Husa a początki pamięci kulturowej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 2, Strony 219 - 227
Pobierz artykuł PDF