Artykuły:
Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 677 - 680
Pobierz artykuł PDF