Artykuły:
Тело в постмодернистском дискурсе на примере творчества Виктора Ерофеева
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 407 - 415
Pobierz artykuł PDF
Pamięć o wojnie na materiale powieści Wiktora Astafiewa „Przeklęci i zabici” oraz „Wesoły żołnierz”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 71-82
Pobierz artykuł PDF
Bronisława Grąbczewskiego postrzeganie Orientu w aspekcie rozważań postkolonialnych
Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, Strony 269-279
Pobierz artykuł PDF