Artykuły:
Тело дионисийское в творчестве русских символистов
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 289 - 299
Pobierz artykuł PDF