Artykuły:
Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 271 - 278
Pobierz artykuł PDF
Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 143 - 153
Pobierz artykuł PDF