Artykuły:
Czy Czech mógłby napisać "Lolitę"?
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 73 - 79
Pobierz artykuł PDF