Artykuły:
Funkcjonalne przemiany ciała we współczesnym chorwackim pisarstwie kobiecym
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 37 - 46
Pobierz artykuł PDF