Artykuły:
Poetyka zapachów w  świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 137 - 148
Pobierz artykuł PDF
Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 233 - 247
Pobierz artykuł PDF
Między pamięcią kulturową i paktem autobiograficznym. „Autobiografia filozoficzna“ Mikołaja Bierdiajewa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 47-59
Pobierz artykuł PDF