• Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.14
Ana Kodrić Gagro
Google Scholar Ana Kodrić Gagro
Publikacja:

Abstrakt

Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

This paper describes how to use the genre of the telenovela in teaching and learning Croatian as a foreign language, based on the example of a theatre workshop organized in 2006 at Croaticum — Center of Croatian as a Foreign Language in Zagreb. This method can also be applied to teaching and learning other foreign languages. It has proved effective in teaching so it can be recommended as a tried and tested method. It promotes the improvement of language skills and — more importantly — it reduces the fear of speaking and communicating in a foreign language.

 


Teatr stosowany w środowisku językowo obcym. Metodologia wykonania


W artykule opisano, jak korzystać z gatunku telenoweli w nauczaniu i uczeniu się języka chorwackiego jako języka obcego, na przykładzie warsztatu teatralnego, który został zrealizowany w Centrum Języka Chorwackiego Jako Obcego Croaticum w Zagrzebiu w 2006 roku. Metoda ta może być również stosowana do nauczania i uczenia się innych języków obcych. Okazała się ona bowiem skuteczna w nauczaniu, więc można ją polecić jako metodę już w dużym stopniu sprawdzoną. Sprzyja doskonaleniu kompetencji językowych oraz — co ważne — zmniejsza lęk przed mówieniem i komunikowaniem się w języku obcym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.