• Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации

Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.169.7
Anastasiya Danilova
Google Scholar Anastasiya Danilova
Publikacja:

Abstrakt

Nouns denoting quantity: The problem of terminology and classification

The article presents the analysis of the terminological definition variants discussed in scientific literature and lexical units classifications like meter, bunch and wagon in such combinations as five meters of oilcloth, two bunches of parsley or three wagons of books. The difficulty in the terminological description is that this type of nouns that forms part of numerical expressions denotes neither quantity nor countable nouns, and also the double meaning of names offered to describe these units. The article justifies the choice of most adequate variants to describe these denotation nouns nouns denoting quantity and analyses the variants of possible classification of this group of lexical units.

 

 

Оkreślnik ilościowy. Problem terminologii i klasyfikacji

W artykule poddano analizie proponowane w literaturze naukowej warianty określeń, terminologii i klasyfikacji takich leksemów, jak metr, pęczek, wagon w połączeniach typu: pięć metrów ceraty, dwa pęczki pietruszki, trzy wagony książek. Trudność opisania wskazanej terminologii wynika z tego, że po pierwsze — dany typ rzeczowników, wchodzący w skład wyrażeń ilościowych, nie jest określeniem ilości liczonych przedmiotów, a po drugie — jednostki służące do opisania ilości są niejednoznaczne. W artykule uzasadniono wybór najlepszego opisu dla tej grupy rzeczowników określników ilościowych oraz przeanalizowano różne warianty możliwej klasyfikacji danej grupy leksemów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.