Rzeczywistość jako spisek na podstawie wybranych opowiadań Richarda Weinera

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.169.4
Kamila Woźniak
Google Scholar Kamila Woźniak
Publikacja:

Abstrakt

Reality as a conspiracy based on selected short stories by Richard Weiner

In this draft, the main theme is an attempt to analyse a conspiracy theory for its philosophical and ontological aspects but in the literary context. The author refers to selected stories by Richard Weiner. She presents her insights on the development of plots and conspiracy themes that depart from their commonly understood form. She shows the theme of reality as a mysterious set of certain premonitions and predetermined rules that control the life of the characters.

 

 

Realita jako spiknutí na základě vybraných povídek Richarda Weinera

Hlavním tématem tohoto námětu je pokus o analýzu konspirační teorie z filozofického a ontologického hlediska, avšak v literárním kontextu. Autorka odkazuje na vybrané povídky Richarda Weinera. Uvádí jeho myšlenky důležité pro realizaci témat a motivů spiknutí, jež se od jejich běžně srozumitelné formy liší. Ukazuje motiv reality jako tajemnou sadu určitých pocitů a předem stanovených pravidel, která ovládají život hlavních postav.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.