• Произведения Клементины Хоффмановой из рода Таньских в русских переводах

Произведения Клементины Хоффмановой из рода Таньских в русских переводах

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.169.2
Olga Guseva
Google Scholar Olga Guseva
Publikacja:

Abstrakt

Works of Klementyna Hoffmanowa in Russian translations

Works of Klementyna Hoffmanowa, one of Poland’s first writers of children’s literature, were extremely popular in Poland in the 19th century. Her first book Pamiątka po dobrej Matce Remembering a Good Mother had the most astonishing success. It was followed by a series of works, almost all had a strongly expressed national character. Nevertheless, her translators into the Russian language used the Russification as a technique of translation. Polish culture was converted to the Russian culture and the text was rewritten. Russian translation of Remembering a Good Mother was published in 1827 and it was a great success because of the poverty of Russian children’s literature in the first third of the 19th century. The next adapted translation was her book of moral stories, published in Russian in 1860 and 1869. By that time, Russian children’s literature was rich and varied and adaptation as a method of translation failed.

 

 

Utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w tłumaczeniach na język rosyjski

Utwory Klementyny z Tańskich Hoffmanowej — jednej z pierwszych polskich twórczyń literatury dla dzieci i młodzieży — cieszyły się wielką popularnością w XIX wieku. Szczególne uznanie zdobyło jej debiutanckie dzieło Pamiątka po dobrej matce 1819, pisane z myślą o dorastających dziewczętach. W 1827 roku ukazała się rosyjska adaptacja Pamiątki, przystosowana do odczytania utworu w kontekście kultury rosyjskiej. W tym czasie w literaturze rosyjskiej brakowało utworów edukacyjnych poświęconych wychowaniu płci pięknej, dlatego przeróbka z polskiego uzyskała pochlebne opinie krytyków.
Strategia domestykacji, czyli udomowienia tekstu źródłowego, została ponownie zastosowana przez tłumaczy w przekładach opowiadań Hoffmanowej w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Wówczas jednak rosyjska literatura dla dzieci przeżywała rozkwit i dlatego moralno-dydaktyczne adaptacje pozbawione elementów obcości zostały pominięte przez krytyków milczeniem, przez co pozostały niemal niezauważone przez czytelników.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.