• Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića

Smrt kao politička roba u stripu Ljubazni leševi Zorana Panevskog i Ivice Stevanovića

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.51
Pavel Pilch
Google Scholar Pavel Pilch
Publikacja:

Abstrakt

Death as a political commodity in the comic book Ljubazni leševi by Zoran Panevski and Ivica Stefanovi

The paper deals with the motif of death shown in the comic book Ljubazni leševi by Ivica Stevanović and Zoran Penevski. The author focuses on death “stolen” by the government of the fictional country, which is then used as a commodity in the process of controlling citizens. Death is not feared any more by anyone, which may have catastrophic consequences. Enslaving death may lead to the furious destruction of ethics in society, which is one of the main messages of this comic book allegory.

 

 

Smrt jako politické zboži v komiksu Ljubazni leševi Zorana Panevského a Ivici Stefanoviće

Článek se zabývá motivem Smrti, jak je představena v komiksové knize Ljubazni leševi Ivici Stevanoviće a Zorana Penevského. Soustředíme se na Smrt, která byla „ukradena“ vládou fiktivní země a následně zneužita jako obchodní artikl v procesu kontroly obyvatelstva. Smrti se již nikdo nebojí, což má za může přinášet katastrofické následky. Zotročení smrti může vést ke zběsilému ničení morálky lidské společnosti, což je jedno ze zásadních poselství této komiksové alegorie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.