Mystická smrt ve vybraných prózách Jáchyma Topola

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.32
Terezie Foldynová
Google Scholar Terezie Foldynová
Publikacja:

Abstrakt

Mystical death in selected prose by Jáchym Topol

The distinctive feature of most of the prose works by Jáchym Topol is the theme of mystical initiation with overlaps to alchemy, which is characterized by significant motives of death and resurrection. This aspect is most evident in the books Sestra, Anděl and Noční práce, where social transformations take place concurrently with the spiritual rebirth of the hero. The first part of this article presents a three-phase initiation scheme applied in alchemy. The second part of the text is devoted to a motivational analysis, taking into account the nigredo phase, which is characterized by the very frequent occurrence of death motives.

 


Mistyczna śmierć w wybranych utworach Jáchyma Topola

Charakterystyczną cechą twórczości Jáchyma Topola jest temat mistycznej inicjacji i jego aspekt alchemiczny oraz szamanistyczny, które są bardzo ściśle związane z motywami śmierci i zmartwychwstania. Motyw śmierci odgrywa kluczową rolę przede wszystkim w powieściach Sestra, Anděl oraz Noční práce, w których transformacja społeczna odbywa się równocześnie z odrodzeniem duchowym bohatera.
W pierwszej części artykułu przedstawione zostały trzy podstawowe fazy inicjacyjne stosowane w alchemii. Treścią drugiej części tekstu jest analiza wymienionych prac, z bardzo wyraźnie wyeksponowaną pierwszą fazą nigredo, połączoną z przeżywaniem śmierci oraz z obrazami umierania na poziomie symbolicznym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.