Postmoderní obraz Smrti v románu Martina Komárka Dřevĕná panenka

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.31
Petr Hrtánek
Google Scholar Petr Hrtánek
Publikacja:

Abstrakt

Postmodern image of Death in the novel Dřevĕná panenka by Martin Komárek

The presented analytic-interpretative study deals with the image of Death in the work of fiction Dřevěná panenka Wooden Doll, 1990 by Czech writer Martin Komárek. This book opens the series of four novels published during the last decade of the 20th century in which this author repeatedly returns to the theme of death and dying. This article focuses primarily on the theme of the fight with death and the possibilities of overcoming mortality. The essay pays special attention to the specific modality of Komárek’s work of fiction that is based on intertextual relations mostly on the level of motifs with Gothic novels. The study also registers the grotesque dimension in the personification of death in the form of a terrible doll-puppet, and attempts to interpret the theme of death in Komárek’s novel in the context of postmodern poetics.

 

 

Postmodernistyczny obraz Śmierci w powieści Martina Komárka Dřevĕná panenka

Prezentowany analityczno-interpretacyjny artykuł dotyczy obrazu Śmierci w powieści Dřevěná panenka Drewniana lalka, 1990 czeskiego pisarza Martina Komárka. Książka ta otwiera serię czterech powieści wydanych w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, w których autor wielokrotnie powraca do tematu śmierci i umierania.
W niniejszym tekście badania koncentrują się przede wszystkim na motywie walki ze śmiercią, na jej przezwyciężaniu, dostrzegając jednocześnie cechy wspólne analizowanego dzieła szczególnie na poziomie motywów między innymi z gatunkiem powieści gotyckiej.
W artykule zwrócono uwagę na groteskowy wymiar uosobienia śmierci w postaci budzącej lęk lalki-kukiełki. W analizie utworu wzięto również pod uwagę wcześniejszą interpretację tematu śmierci w prozie Komárka w kontekście poetyki postmodernistycznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.