Sensualne oblicza śmierci w opowiadaniach Richarda Weinera na wybranych przykładach

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.25
Kamila Woźniak
Google Scholar Kamila Woźniak
Publikacja:

Abstrakt

Sensual images of death in short stories by Richard Weiner selected examples

The author of the article analyzes a selection of stories by Richard Weiner with regard to the leading theme — a sensual image of death. Attention is drawn to polisensuality of expression and the construction of the world depicted on the basis of sensual antinomies, e.g.  silence/sound, movement/stillness, dead/alive, visible/invisible. The author refers to selected short stories from Weiner’s collections: Netečný divák 1917, Lítice 1918, Škleb 1919, and Lazebník 1929.Smyslná tvář smrti v povídkách Richarda Weinera ve vybraných příkladech

Autorka článku analyzuje vybrané povídky Richarda Weinera z pohledu úvodního motivu, jímž je smyslná tvář smrti. Věnuje pozornost mnohasmyslnosti výpovědi a stavbě světa představeného na základu smyslových antinomií jako například: ticho–zvuk, pohyb–klid, mrtvé–živé, viditelné–neviditelné. Autorka se odvolává na vybrané povídky Weinera ze sbírek: Netečný divák 1917, Lítice 1918, Škleb 1919 i Lazebník 1929.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.