Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.24
Libor Martinek
Google Scholar Libor Martinek
Publikacja:

Abstrakt

Poetics of death in the early work of Bohuslav Reynek

This article is dedicated to the poetics of death in the early works of the Czech poet, translator and graphic artist Bohuslav Reynek 1892–1971. The author focuses his attention on the topos of death, which is the overarching theme that encloses other important motives associated with it and described by the author as “intermotives”. Typical of the whole first volume of Reynek’s poetry is the combination of the natural world with the vision of a Christian order, which at the end of human life tends toward an apocalyptic end of the earth and confrontation with the salvation of Jesus Christ.

 

 

Poetyka śmierci we wczesnej twórczości Bohuslava Reynka

Artykuł poświęcony jest poetyce śmierci we wczesnych dziełach czeskiego poety, tłumacza i grafika Bohuslava Reynka 1892–1971. Autor tekstu skupia swoją uwagę na toposie śmierci, na który składają się ważne motywy z nim związane, nazwane przez niego intermotywami. Dla całego pierwszego tomu poezji Reynka typowe jest połączenie świata natury z wizją chrześcijańskiego porządku, w którym kres ziemi i ludzkiego życia w konfrontacji z dziełem zbawienia Jezusa Chrystusa zmierza ku apokalipsie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.