• Алгоритм шахидки по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа

Алгоритм шахидки по роману Марины Ахмедовой Дневник cмертницы. Хадижа

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.43
Joanna Kula
Google Scholar Joanna Kula
Publikacja:

Abstrakt

The algorithm of Shahida Khadijah. Notes of a Death Girl by Marina Akhmedova

The author of the article aims to identify facts in the biography of the main character of the book Khadijah. Notes of a Death Girl by Marina Akhmedova, which influenced her decision to commit a terrorist act. Khadijah seems to be a typical contemporary Caucasian girl. The author presents various cultural and customs aspects specific to the Caucasus, which could influence her future. There are considered elements such as the patriarchal arrangement of the Dagestan community, the influence of Islam on education, shaping the girl’s identity, etc. The author also draws attention to social problems such as corruption. A separate, very important issue is the love story in the novel. The article attempts to reconstruct the psychological process of Khadijah on the basis of her notes.


Algorytm szahidyMusiałam umrzeć Mariny Achmedowej

Сelem artykułu jest określenie faktów w biografii głównej bohaterki powieści Mariny Achmedowej Musiałam umrzeć, które wpłynęły na jej decyzję o dokonaniu aktu terrorystycznego. Chadiża, główna bohaterka powieści, zdaje się typową współczesną kaukaską dziewczyną. Autorka artykułu przedstawia różne kulturowe i obyczajowe aspekty charakterystyczne dla Kaukazu, które mogły wpłynąć na jej dalsze losy. Rozpatrzono między innymi takie elementy, jak układ patriarchalny społeczności dagestańskiej, wpływ islamu na wychowanie czy kształtowanie tożsamości bohaterki. Zwrócono także uwagę na problemy społeczne, takie jak korupcja. Osobną kwestię stanowi w powieści wątek miłosny.
W artykule dokonano próby rekonstrukcji procesu psychologicznego bohaterki na podstawie jej notatek.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.