• Cтрах смерти в современной русской литературе о войне

Cтрах смерти в современной русской литературе о войне

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.41
Aldona Borkowska
Google Scholar Aldona Borkowska
Publikacja:

Abstrakt

Fear of death in contemporary Russian literatureabout wars

Modern Russian ‘war narratives’ contains works on both the Second World War and the subsequent conflicts in Afghanistan and Chechnya. In this article, we trace some autobiographical texts of the wars’ participants. Among the writers there are Oleg Ermakov, Zakhar Prilepin, Arkady Babchenko. As we find out, the contemporary ‘war narrative’ is interwoven with the lack of ideology and patriotic pathos. A soldier fails to accept his war, moreover, he questions the authorities in their decision to break out the military conflict. Due to the new motifs war — as it is depicted — turns into a set of primitive instincts, in which fear of death and a hunger for life take a significant narrative role.


Strach przed śmiercią we współczesnej literaturze rosyjskiej o wojnie

Współczesna proza batalistyczna obejmuje utwory dotyczące zarówno wielkiej wojny ojczyźnianej, jak i późniejszych wojen w Afganistanie i Czeczenii. Celem artykułu jest analiza autobiograficznych tekstów uczestników działań militarnych na tym obszarze. Wśród autorów znaleźli się Oleg Jermakow, Zachar Prilepin, Arkadij Babczenko.
Autorka dochodzi w artykule do wniosku, że prozę wojenną ostatnich lat cechuje brak ideologii, patriotycznego patosu oraz kwestionowanie celowości walki zbrojnej. Ze względu na deficyt zrozumienia i akceptacji dla podjętych działań postrzeganie wojny zostało zredukowane do pierwotnych instynktów, wśród których strach przed śmiercią oraz pragnienie pozostania przy życiu odgrywają znaczącą rolę.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.