• Чем бы дитя ни тешилось…, или размышления о том, чем тешится дитя в сказке Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише

Чем бы дитя ни тешилось…, или размышления о том, чем тешится дитя в сказке Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.30
Olga Sazontchik
Google Scholar Olga Sazontchik
Publikacja:

Abstrakt

If it makes him happy…Or some reflections upon the happiness of a childin Arkady Gaidar’s tale about Malchish Kibalchish

The subject of this article was The Tale of the Military Secret, Malchish Kibalchish, and his Solemn Word by Arkady Gaidar. The purpose of the work was to define a common metatheme for different modes of chosen text, both as a fairy-tale and a novella of which it is a part. According to the author, Gaidar’s work is a remarkable attempt at multilateral reflection on death as one of the main aspects of human life.


Aby dziecko było szczęśliwe… lub refleksje o tym, co uszczęśliwia dziecko w bajce Arkadija Gajdara o Małoszkie-Śmiałoszkie

W artykule analizie poddano utwór Arkadija Gajdara Bajka o tajemnicy wojskowej, Małoszkie--Śmiałoszkie i jego zdecydowanym zdaniu. Celem pracy było zdefiniowanie wspólnego meta-tematu dla różnych rodzajów tekstu — zarówno dla samodzielnej bajki, jak i dla noweli, której opowiadanie jest częścią. Według autorki dzieło Gajdara stanowi zasługującą na uwagę próbę wielostronnej refleksji nad śmiercią jako jednym z głównych aspektów ludzkiego życia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.