• Как умирает другой. Художественная антропология смерти в  творчестве Вацлава Серошевского на материале произведений: „На краю лесов и Предел скорби”

Как умирает другой. Художественная антропология смерти в  творчестве Вацлава Серошевского на материале произведений: „На краю лесов и Предел скорби”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.18
Natalia Kaźmierczak
Google Scholar Natalia Kaźmierczak
Publikacja:

Abstrakt

How the Other dies: The artistic anthropology of death in Vaclav Seroshevsky’s works based on the works: At the Edge of the Woods, The Depths of Misery

The paper focuses on the comparative analysis of Vaclav Seroshevsky’s novels At the Edge of the Woods and The Depths of Misery in the context of the anthropology of death. The author concentrates on the specificity of the perception of death by a particular ethnic group. The re­interpretation of the writer’s works shows the model of the intended symbolization of the depicted world through the creative assimilation of ethnographic elements.


Jak umiera Inny? Artystyczna antropologia śmierci w twórczości Wacława Sieroszewskiego na podstawie utworów Na kresach lasów, Dno nędzy

Artykuł poświęcony jest analizie porównawczej powieści Wacława Sieroszewskiego Na kre­sach lasów i Dno nędzy w kontekście antropologii śmierci. Rozważania autorki opracowania koncentrują się na wyjawieniu specyfiki percepcji śmierci przez określoną grupę etniczną. Próba ponownego odczytania tekstów pisarza pokazuje model świadomej symbolizacji świata przedstawionego poprzez twórczą asymilację elementów etnograficznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.