• Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности на материале русской литературы

Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности на материале русской литературы

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.167.1
Roman Krasilnikov
Google Scholar Roman Krasilnikov
Publikacja:

Abstrakt

Thanatological motifs and paradigms of artistryon materials of Russian literature

The article is devoted to interaction of thanatological motifs and paradigms of artistry pre-reflective traditionalism, reflective traditionalism, aesthetic creativism, reflective communicativism and others as ways of representation of reality in different periods. On the one hand, paradigms and “subparadigms” of artistry are discursive principles, directed in the history of literature not only to the development of thanatosemantics and thanatopoetics, but also to their limitation. On the other hand, text elements representing attitude toward death determine some key meaningful and formal attributes of these paradigms.


Motywy tanatologiczne i paradygmaty artyzmuna materiale literatury rosyjskiej

Artykuł poświęcony jest interakcji motywów tanatologicznych i paradygmatów artyzmu przed-refleksyjnego tradycjonalizmu, refleksyjnego tradycjonalizmu, estetycznego kreatywizmu, refleksyjnego komunikatywizmu i innych jako sposobu reprezentacji rzeczywistości w różnych epokach. Z jednej strony, paradygmaty oraz subparadygmaty artyzmu są dyskursywnymi zasadami, w historii literatury skierowanymi nie tylko na rozwój semantyki i poetyki Tanatosa, lecz także na ich ograniczenie. Z drugiej strony, elementy tekstowe przedstawiające stosunek do śmierci określają niektóre znaczeniowo kluczowe i formalne właściwości tych paradygmatów.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.