Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.8
Libor Martinek
Google Scholar Libor Martinek
Publikacja:

Abstrakt

Mining theme in the poetry of Wilhelm Przeczek

The author in his article deals with the mining theme in the poetry of Polish poet of the Czech Cieszyn Silesia Wilhelm Przeczek 1936–2006. The fact that the Przeczek was born in a mining colony in Karvina, that his ancestors and siblings in the male tribe took up this profession, left his indelible mark on poetry. This is not just about mining theme, but also a symbol of local identity, such as a pit, heap, but also house and home.

Tematyka górnicza w poezji Wilhelma Przeczka

Artykuł poświęcony jest tematyce górniczej w  poezji Wilhelma Przeczka 1936–2006 — polskiego poety pochodzącego z  czeskiego Śląska Cieszyńskiego. Fakt, że Przeczek urodził się w kolonii górniczej w Karwinie, a jego przodkowie i krewni płci męskiej pracowali jako górnicy, pozostawił w  jego twórczości trwały ślad. Nie chodzi tu tylko o tematykę górniczą, lecz także o  symbole tożsamości lokalnej, takie jak „hałda”, „wał”, ale też „dom” i „ojczyzna”.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.