• W  krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w  podróżopisarstwie polskim i  serbskim*

W  krainie pałeczek — reprezentacje kuchni chińskiej w  podróżopisarstwie polskim i  serbskim*

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.166.3
Tomasz Ewertowski
Google Scholar Tomasz Ewertowski
Publikacja:

Abstrakt

In the land of chopsticks. Representations of Chinese cuisine in Polish and Serbian travel writing

The topic of the paper is descriptions of Chinese cuisine in Polish and Serbian travel writing. The primary focus of the paper is the works of following Polish and Serbian authors: Konstanty Symonolewicz, Witold Urbanowicz, Bronisław Grąbczewski, Milan Jovanović, Milutin Velimirović, Miodrag Pavlović. Methodology of research is based on postcolonialism and imagology. The paper concentrates on descriptions of official Chinese dinners. Topic of food and eating habits is treated as a one of the ways of creating the otherness. Following particular issues are analyzed: chopsticks, rice, tea, excess and magnificence, cultural relativism.

U zemlji štapića. Reprezentacije kineske kuhinje u  poljskim i srpskim putopisima

Tema rada je opis kineske kuhinje u poljskim i srpskim putopisima. Glavni izvori su putopisi sledećih autora: Konstanty Symonolewicz, Witold Urbanowicz, Bronisław Grąbczewski, Milan Jovanović, Milutin Velimirović, Miodrag Pavlović. Metodologija članka je zasnovana na postkolonijalizmu i imagologiji.
U radu se posebna pažnja poklanja opisima zvaničnih kineskih ručkova. Tema hrane i kulinarskih običaja je posmatrana kao jedna od metoda za kreiranje drugosti. Detaljno su analizirane sledeće teme: štapići, pirinač, čaj, višak i veličanstvenost, kulturni relativizam.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.