• Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

Czy genetiw to przypadek? Co to znaczy „przypadek adnominalny”?

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.37
Zuzanna Topolińska
Google Scholar Zuzanna Topolińska
Publikacja:

Abstrakt

Whether genitive is a case? What does it mean: adnominal case?

The author defines case as asemantically motivated syntactic relation between apredicate and its implied argument. She argues that in light of that definition the genitive cannot be considered as acase. The author proposes to define it as asemantically motivated relation between the two implied arguments of the predicate “have”.


Является ли генетив падежом? Что такое приимённый падеж?

В настоящей статье даётся определение падежа как семантически обусловленного синтаксического отношения между предикатом и его аргументом, в связи с чем генетив не может рассматриваться как падеж. Автором статьи предлагается понимание генетива как семантически обусловленного отношения двух аргументов предикатива ‘habere’ иметь.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.