• „Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców

„Gdybym był bogaty…” Bogactwo jako jednostka aksjotyczna w  świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.30
Barbara Rodziewicz
Google Scholar Barbara Rodziewicz
Publikacja:

Abstrakt

If I were arich man… The wealth conceptas aaxiological unit in the language awareness of Poles, Russians and Germans

The present article is an attempt at establishing away of understanding the term ‘wealth’ as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish, Russian and German students. The author analyses the results of averbal association test.

Скажем, будь я Ротшильд… Богатство как аксиологическая единица в языковом сознании поляков, русских и немцев

В настоящей статье определяется способ понимания понятия богатство современными польскими, русскими и немецкими студентами в аксиологическом аспекте. Автор анализируетрезультаты теста вербальных ассоциаций.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.