• Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii

Tendencja rozwojowa futurum w języku serbskim w świetle bałkanologii

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.165.18
Artur Karasiński
Google Scholar Artur Karasiński
Publikacja:

Abstrakt

The development trend of Serbian future tense in the light of Balkanology

The article presents the clash of two tendencies in Serbian future tense — so-called balkan type construction of the conjunction da and conjugated verb form: ја ću da pišem and slavic, inflection­al construction where the auxiliary verb is transformed into an ending: pisaću. These two forms are often used instead of normative infinitive form: ja ću pisati and this is acontamination of two types of construction — balkan and nonbalkan slavic.


Trend razvoja srpskog futura usvetlu balkanologije

Članak predstavlja sukob dve tendencije usrpskom budućem vremenu futur I – iz jedne strane takozvani balkanski oblik futura izražen sintagmom da + prezent na primer ја ću da pišem, s druge strane „slovenski oblik“ kad nema predhodne reči – enklitika glagola hteti dolazi iza infiniti­va ispaja se s njim: pisaću.Ova dva oblika koristi se umesto normalnog oblika futura s infinitivom: ja ću pisati iovo je kontaminacija balkanskog inebalkanskog slavenskog oblika.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.