• Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”, wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014

Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, „Rosyjsko-niemiecko- polski słownik aktywnych przysłów z obcojęzycznymi paralelami i historyczno-kulturowymi komentarzami”, wyd. volumina.pl Daniel Krzanowski, Greifswald-Szczecin 2014

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.19
Krzysztof Bałaban
Google Scholar Krzysztof Bałaban
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.