• Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta běžna mluva Těšíňanů v ČR”, „Język przygranicznego mikroświata mowa potoczna mieszkańców Zaolzia”, Ostrava 2014

Irena Bogoczová, Małgorzata Bortliczek, „Jazyk příhraničního mikrosvěta běžna mluva Těšíňanů v ČR”, „Język przygranicznego mikroświata mowa potoczna mieszkańców Zaolzia”, Ostrava 2014

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.18
Bartosz Juszczak
Google Scholar Bartosz Juszczak
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.