• Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”

Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.164.6
Juliana Awimskaja
Google Scholar Juliana Awimskaja
Publikacja:

Abstrakt

Analysis of gestures in the early poetry of Boris Pasternak My Sister, Life: A Case Study

The article explains what the concept of gesture is, presents its categories, functions and importance in literature. The author creates his own classification of gestures, which corresponds to the analysis of the volume My Sister, Life. On the basis of selected pieces of work, the author validates the correctness of his classification and shows the importance and functions of gestures  in the early poetry of Boris Pasternak.

Аналіз жестів в ранній поезії Бориса Пастернака на прикладі збірки віршів Сестра моя — життя

Автор статті пояснює, що включає в себе поняття жест, представляє його категорії, функції та значення в літературі. Після цього автор створює власну класифікацію жестів, яка найбільше підходить для аналізу збірки віршів Сестра моя — життя. На основі вибра- них віршів автор обґрунтовує правильність своєї класифікації, вказує на значення і функції жестів в ранній поезії Бориса Пастернака.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.