• O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej Matija Bećković, Biljana Srbljanović

O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej Matija Bećković, Biljana Srbljanović

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.65
Marta Chaszczewicz-Rydel
Google Scholar Marta Chaszczewicz-Rydel
Publikacja:

Abstrakt

About the young and the old in contemporary Serbian literature Matija Bećković, Biljana Srbljanović

The Serbian writers from recent decades try to investigate aquestion of old age, antagonisms between generations and periodisation of the life stages in contex of social changes in the modern Europe. That article intends to show two very different ways of thinking about that problems and their discoursive background.


Omladima istarima usavremenoj srpskoj književnosti Matija Bećković, Biljana Srbljanović

U stvaralaštvu savremenih srpskih pisaca teme uzrasta, starosti, antagonizma između gene­racija irazličitih načina periodizacije egzistencije se posmatraju ukontekstu aktuelnih društvenih promena uEvropi. Ovaj članak donosi analizu dva različita načina književnog govora onavede­nim problemima atakođe onjihovom diskurzivnom tlu. Upitanju su savremena poezija Matije Bećkovicia istvaralaštvo Biljane Srbljanović.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.