• „Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице„ (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена

„Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице„ (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.56
Oksana Mykytenko
Google Scholar Oksana Mykytenko
Publikacja:

Abstrakt

This ritual is performed only by the old about fiftyand over 1898: pragmatics of the old age in traditional culture of Slavs

The age is one of the basic categories in the participants’ stratification in traditional rituals, and the age regulations are compulsory for the different spheres of folk culture. In accordance with the traditional notions, the old were parents who have married children, and especially if they had the grandchild. The ambivalent perception of the old is caused by their knowledge of life and wisdom, as well as by the ritual cleanness, but also their potential danger as persons who are before the death. These beliefs are manifested in the context of traditional family and calendar customs and rituals, in the first place those of the funeral and repast cycle, and on the whole with the semantics of safeguard or sacrifice. At the same time already at the end of the 19th century the transformation or destruction of many rituals caused that participants in them were only the old.

Такий звичай виконують лише старі років п’ятдесяти й більше 1898 р.: прагматика старості у традиційній культурі слов’ян


Вік є однією з основних категорій стратифікації учасників традиційної обрядовості, а вікові регламентації обов’язкові для різних сфер народної культури. За традиційними уявленнями, старими вважали батьків, які видали заміж/оженили дітей, а особливо, якщо вже вони мали онуків. Амбівалентність сприйняття літніх/старих людей обумовлюється як їхнім життєвим досвідом та мудрістю, так і ритуальною чистотою, а водночас і потенційною загрозою як осіб, близьких до смерті. Ці уявлення знаходять вираження в контексті традиційних родинних та календарних звичаїв та обрядів, у першу чергу поховально-поминального циклу, і загалом тих, котрі мають семантику захисту та жертвоприношення. Разом із тим, уже наприкінці ХІХ ст. трансформація або занепад багатьох обрядів призводили до того, що участь у них брали тільки люди старшого віку.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.