• Smrt voli poeziju a ne voli starost? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”

Smrt voli poeziju a ne voli starost? O tipologiji junaka u češkom krimiću u razdoblju njegove „renesanse”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.55
Matija Ivačić
Google Scholar Matija Ivačić
Publikacja:

Abstrakt

Death loves poetry but not old age? On hero typology in the Czech crime novel in its “renaissance” period

In the article the author analyses the typology of the central character in the Czech crime novel in its “renaissance” period 1958–1969, taking into account main tendencies of the production of the said period socialist crime novel and leaning towards the Western tradition of crime fiction, which had great influence on the appearance and character of the leading protagonist. Taking into account those tendencies, the author discusses the frequency of the worldly known “Poirot” type of the “great detective”, a wise and an experienced old man who sees crime as a logical puzzle, and tries to prove how the production of the period was marked by the reduction of the typological image of the main hero.


Smrt má ráda poezii a nemá ráda stáří? O typologii hrdinů včeské detektivce vobdobí její obrody


V článku se analyzuje typologie ústředních postav v české detektivce 1958–1969 se zřetelem k dvěma hlavním tendencím v dobové produkci socialistická detektivka a vliv západní tradice. Na základě vybraných děl se autor snaží odpovědět na otázku, do jaké míry se v dobové detektivní próze prosadil tzv. poirotovský typ „velkého detektiva“, moudrého a zkušeného starce, který se zločinem zabývá jako logickou hrou, ale také i proč lze mluvit o určité redukci typologie hlavních postav.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.