• Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”

Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa „Vévodkyně a kuchařka”

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.45
Aleksandra Pająk
Google Scholar Aleksandra Pająk
Publikacja:

Abstrakt

Portrait of the end of an epoch in Ladislav Fuks’ novel Vévodkyně a kuchařka

The subject of the article entitled ‘‘Portrait of the end of an epoch in Ladislav Fuks’ novel Vévodkyně a kuchařka” is the reflection on the last work of the novelist published in 1983. Apart from old age, which is the conference key matter and is considered mainly on the level of literary character in this case such strategy may be related to arepresentative of an aristocracy prince Leuchtenberg-Aulendorf, the author dedicates majority of attention to metaphorical understanding of this issue. For old age can refer to the decline of the ‘long’ 19th century, and the argumentation for such biological consideration of historic time is provided in the views of an American historian Hayden White. That is why, the motif of intended museum of the declining epoch is broadly analysed as well as the sensed decay of Hapsburg monarchy, which simultaneously is accompanied by allusions to the fall of Roman Empire in the play written by Sophia La Tâllière d’Hayguères-Kevelsberg — the work’s main character.


Obraz konce epochy v románu Ladislava Fukse Vévodkyně a kuchařka

Článek snázvem Obraz konce epochy vrománu Ladislava Fukse „Vévodkyně a kuchařka” je věnován reflexím na téma poslední spisovatelovy prózy vydané vroce 1983. Kromě, pro konferenci klíčové problematiky stáří, kterou je možné aplikovat na literární postavu hlavně vosobě knížete Leuchtenberga-Aulendorfa, se autorka soustřeďuje především na tento jev chápaný metaforicky. Takto vnímané stáří je možné vztáhnout ke sklonku dlouhého devatenáctého století. Důvody pro takto biologicky vnímaný historický čas lze nalézt vtextech amerického historika Haydena Whitea. Ztohoto hlediska je nejvíce pozornosti věnováno motivu plánovaného muzea epochy spějící kzániku, ataké předpokládanému tušenému konci habsburské říše, kčemuž tvoří paralelu četné narážky na pád římského impéria líčeného vdivadelní hře psané hlavní hrdinkou románu — Sophií La Tâllière d’Hayguères-Kevelsberg.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.