• Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?

Старость — концепт русской стихотворной эпитафии?

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.163.6
Tatiana Carkowa
Google Scholar Tatiana Carkowa
Publikacja:

Abstrakt

Old age — aconcept of Russian epitaph?

The author of the article Old age — aconcept of Russian epitaph? — Tatiana S. Tsarkova is the editor together with Sergey I. Nikolaev of the first Russian anthology of the epitaph genre and author of the monographic study Russian Verse Epitaph. Sources. Evolution. Poetics Petersburg, 1999. In the monograph she, among other things, explores such concepts as ‘life’, ‘death’, ‘memory’, ‘monument’. It might seem that such arelevant cultural notion as ‘old age’, causally in most cases associated with the concept ‘death’, would appear in epitaphs with evident frequency and acquire the significance of agenre concept. However, as quite an extensive material demonstrates, nothing of the kind happens, out of 3000 epitaphic texts only 3 times the word ‘old age’ is mentioned, and no more than 15 its derivatives or paraphrases like ‘years’, ‘grey hair’, ‘of many years’. The author offers explanation to this unpredictable phenomenon.
 
Czy starość jest konceptem rosyjskiego epitafium wierszowanego?

Autorka artykułu Czy starość jest konceptem rosyjskiego epitafium wierszowanego? jest twórcą wspólnie zS.I. Nikołajewem pierwszej rosyjskiej antologii epitafiów literackich oraz monografii Rosyjskie epitafium literackie. Źródła. Ewolucja. Poetyka Sankt Petersburg, 1999. W monografii zbadano takie koncepty, jak życie, śmierć, pamięć czy pomnik. Wydawałoby się, że starość, jako pojęcie silnie związane zkonceptem śmierci, powinna wyjątkowo często pojawiać się w epitafiach. Jednak — jak wskazują badania przeprowadzone na bardzo obszernym materiale — jest zupełnie inaczej. Wtrzech tysiącach epitafiów stwierdzić można zaledwie trzykrotne użycie słowa „starość” inie więcej niż piętnastokrotne użycie słów pochodnych iblisko związanych ze słowem „starość”, takich jak np. „lata” czy „siwe włosy”. Autorka artykułu wyjaśnia ten fenomen.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.