• Recenzja: Леонид Московкин, Анатолий Щукин, История методики обучения русскому языку как иностранному, Русский язык. Курсы, Москва 2013

Recenzja: Леонид Московкин, Анатолий Щукин, История методики обучения русскому языку как иностранному, Русский язык. Курсы, Москва 2013

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.15
Krzysztof Bałaban
Google Scholar Krzysztof Bałaban
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.