• Recenzja: Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k  profánnemu, Veda, Bratislava 2013

Recenzja: Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k  profánnemu, Veda, Bratislava 2013

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.14
Zuzana Pojezdalová
Google Scholar Zuzana Pojezdalová
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.