• Recenzja: Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015

Recenzja: Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.13
Agnieszka Janiec-Nyitrai
Google Scholar Agnieszka Janiec-Nyitrai
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.