• Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.9
Danuta Pytel-Pandey
Google Scholar Danuta Pytel-Pandey
Publikacja:

Abstrakt

Acts of linguistic aggression: Examples from Polish and Russian languages

The article shows the causes of acts of aggression in language based on the examples from Polish and Russian languages. It also demonstrates how the receiver reacts to the signs of language aggression.

Акты языковой агрессии, показанные в примерахиз польского и русского языков


В настоящей работе рассматриваются причины возникновения актов языковой агрессии, показанной в примерах, происходящих из польского и русского языков, ивозможные способы реагирования на её проявления.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.