• Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa

Fora i blogi informatyczne w świetle wybranych zagadnień składni języka ukraińskiego. „Ja” a komunikacja internetowa

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.8
Przemysław Jóźwikiewicz
Google Scholar Przemysław Jóźwikiewicz
Publikacja:

Abstrakt

The forums and blogs about computers and IT in the light of selected aspects of Ukrainian language syntax. „I” and internet communication

The forums and blogs about computers and IT are quite arare phenomenon on the Ukrainian internet. In the article, the author carries out an analysis of these forums and blogs in terms of syntax, with particular attention paid to the constructions in which the person of the author of particular posts becomes visible. The author demonstrates which structures are most frequently employed in such posts and what their character is.

Інтернет-форуми та комп’ютерні блоґи у світлі вибраних проблем синтаксису української мови. „Я” та Iнтернет-спілкування


Інтернет-форуми та комп’ютерні блоґи — це в україномовному Інтернет-просторі відносно рідке явище. У статті проаналізовано ці структури із синтаксичної точки зору, враховуючи конструкції, в яких проявляються автори окремих дописів. Доведено, котрі структури з’являються в постах найчастіше та якого вони характеру.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.