• Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие

Культурная специфика в русском языке — типы, явления, восприятие

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.162.6
Dennis Scheller-Boltz
Google Scholar Dennis Scheller-Boltz
Publikacja:

Abstrakt

Culture-specific phenomena in Russian language — types, phenomena, perception

When discussing culture-specific phenomena, most scholars typically refer to realia and lexical units of all kinds. This article, however, demonstrates that this focus is too narrow and that it is advisable to widen the range in the study of culture-specific phenomena. Such phenomena can be found in various areas, including semantics, morphology, and word formation. Moreover, norms concerning language usage can be shaped by cultural factors.

Specyfika kulturowa w języku rosyjskim — typy, zjawiska, postrzeganie


Specyfika kulturowa ujmuje ogólnie prawdziwe, typowe określenia realiów, czyli leksemy określające wszelkie obiekty różnego rodzaju, które istnieją tylko w jednej kulturze. W niniejszym artykule udało się udowodnić, że specyfikę kulturową należy rozumieć o wiele szerzej, bo dotyczy ona różnych płaszczyzn, więc inne zjawiska językowe wykazują również kulturowo specyficzne zaznaczenie. Z tego powodu należałoby pożegnać się z dawnym wyobrażeniem o wąskim pojęciu specyfiki kulturowej, a na jego miejsce wprowadzić szersze rozumienie, aby móc przedstawiać jej całą różnorodność.
W artykule pokazano, że specyfika kulturowa może dotyczyć też asocjacji niektórych jednostek leksykalnych. Poza tym występuje ona na płaszczyźnie morfologicznej, a także słowotwórczej. Ponadto specyfikę kulturową można zaobserwować w uzusie językowym i może ona dotyczyć norm językowych. Słowniki bardzo rzadko przekazują niezbędne informacje wskazujące na specyfikę kulturową, w szczególności dane pragmatyczne. Brak takich ilustrujących informacji pozwala wyciągnąć wniosek, że słowniki nie dają użytkownikom ani orientacji co do kontekstu i specyfiki jednostek językowych, ani nie pomagają w używaniu jednostek językowych.

 

 

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.