• Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej

Słodkie smaki Orientu we współczesnej prozie serbskiej

Magdalena Bogusławska
Google Scholar Magdalena Bogusławska
Publikacja:

Abstrakt

Sweet flavors of the Orient in contemporary Serbian literature

The article describes the use of sweets motif in recent Serbian literature using the example of an anthology of short stories Poslastičarske priče by David Albahar and Vladan Mijatović Živojinov Belgrade 2012. The author of the article is primarily interested in the use of the subject which triggers reflections on culture, focused on the problems of civilization and the impact of relevant experience of cultural difference and otherness. Sweets — their flavour, appearance, way of production and distribution — in analyzed works are considered arepresentation, but also ametaphor for aparticular historical and cultural reality. The proximity effect, used in these stories — raising the awareness of the everyday, aprivate, intimate sphere of life, details, somatic dimension of memory, both individual and collective — can be used to make aredefinition of Turkish heritage in the reception and evaluation of its place in contemporary culture of the Balkans.Sladak ukus Orijenta usavremenoj srpskoj književnosti

U radu se razmatra upotreba motiva slatkiša unajnovijoj srpskoj književnosti, na osnovu analize tekstova iz antologije Poslastičarske priče, priređivača Davida Albaharija iVladana Mijatovića Živojinova Beograd 2012. Pažnja se posvećuje uglavnom književnim transpozicijama teme slatkiša, slatkog ukusa, kao injihovih simboličkih značenja, koje pokreću refleksiju okulturi, vezanu za pitanja civilizacijskog uticaja idoživljaja kulturne razlike idrugosti. Slatkiši — njihov ukus, izgled, način proizvodnje idistribucije — urazmatranim tekstovima, tretirani su kao reprezentacija, ali takođe imetafora određene istorijsko-kulturne stvarnosti. Primenjen upričama, efekt približavanja, nalik na fotografsku metodu, zasniva se na usmeravanju pažnje ka privatnoj, intimnoj sferi čovekovog života, ka detalju svakodnevice, ka somatskom aspektu pamćenja, kako individualnog, tako ikolektivnog. Takav pristup fenomenu koji pripada kulinarskoj kulturi, omogućava uknjiževnom diskursu prevrednovanje percepcije turskog nasleđa iredefiniciju njegovog mesta usavremenoj kulturi Balkana.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.