Reálná a imaginární Praha v romanetu Svatý Xaverius Jakuba Arbesa

Richard Změlík
Google Scholar Richard Změlík
Publikacja:

Abstrakt

Real and imaginary Prague in Arbes’s novelSaint Xaverius

The present study discusses the issue of a relationship between the fictional world of a prose narrative and the real topography of Prague. The main aim of the paper is to point out the difficulties springing from making uncritical connections between fictional entities and real objects or places, which happens not just during casual reading, whose equivalent in literary theory is Umberto Eco’s term “empirical author,” but also in certain strands of literary criticism, influenced mainly by positivism and psychologism. In the specific analysis of Jakub Arbes’s romanetto Saint Xaverius, the present author’s ambition is not to manifest programmatically the autonomy of fiction, but rather to undertake a critical reading that should lead to an understanding of this dichotomy as an issue of the modality of fiction.

 

Fikcyjna i imaginacyjna Praga w romanetcieSvatý Xaverius Jakuba Arbesa

Badania koncentrują się na kwestii relacji między fikcyjnym światem prozy zawartym w romanetcie Arbesa Sivooký démon a jego rzeczywistym korelatem przestrzennym. Celem pracy jest opis skomplikowanych relacji pomiędzy fikcyjnym światem i jego przestrzenią a realnym plenerem praskim. Przy zwyczajnym czytaniu, którego ekwiwalentem może być w teorii literatury np. koncepcja „czytelnika modelowego” U. Eco, często dochodzi do nieporozumień między światem fikcyjnym a rzeczywistym. Głównym celem autora nie jest postulowanie autonomii fikcyjnego świata prozy, lecz zademonstrowanie na konkretnym przykładzie romanetta Arbesa sposobu krytycznej lektury, wynikającego z analizy strukturalno-semiotycznej, które podkreśli tę dychotomię oraz wypływające z niej konsekwencje, mając wpływ na interpretację dzieła literackiego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.